O mnie

Stworzyłam firmę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, aby w sposób profesjonalny pomagać osobom poszkodowanym w uzyskaniu godnego odszkodowania.


Dwadzieścia lat pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych w charakterze likwidatora szkód pozwoliło mi nabyć wiedzę, doświadczenie i kompetencje, dzięki którym potrafię pomagać osobom poszkodowanym w przejściu przez skomplikowany proces, jakim jest otrzymanie odszkodowania.


Dzięki dużej wiedzy praktycznej zdobytej przez lata pracy w branży potrafię w sposób profesjonalny pomóc w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, potrafię określić właściwą kwotę roszczenia, wreszcie potrafię wyliczyć odszkodowanie tam, gdzie szkodą jest jakakolwiek strata finansowa (np. utracony dochód).


Dochodzę odszkodowań zarówno za szkody na osobach jak i mieniu, powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń.


Oferta moja nie jest dedykowana jedynie dla szkód nowych, do tej pory niezgłoszonych. Z powodzeniem też uzyskuję wyższe i godne odszkodowania, tam gdzie dokonano już wypłat. Fakt wypłaty odszkodowania nie zamyka bowiem drogi dla dochodzenia dalszych roszczeń o ile nie została zawarta ugoda pomiędzy stronami lub nie doszło do przedawnienia roszczeń.


Prowadząc działalność jednoosobowo znam wszystkich moich klientów oraz ich sprawy, dzięki czemu każdego traktuję indywidualnie, w zależności od jego sytuacji. Daje to moim klientom gwarancję najwyższej jakości oraz niewygórowanego wynagrodzenia.


Nie pobieram opłat wstępnych w przypadku podpisania umowy, a wynagrodzenie (prowizyjne) pobierane jest dopiero po otrzymaniu odszkodowania. Taki sposób daje bezpieczeństwo poszkodowanym i nie generuje dodatkowych kosztów po wypadku.


Współpracuję z Radcami Prawnymi, którzy od kilkunastu lat specjalizują się w prawie ubezpieczeniowym, dzięki czemu mogę dać gwarancję najwyższej jakości podczas ewentualnego postępowania sądowego.

 

Obecnie to już ponad 30 lat, jak pracuję w branży odszkodowawczej.