Usługi

Udzielam pomocy w uzyskaniu odszkodowania w zakresie szkód na osobach oraz mieniu. Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego, upadku na śliskiej bądź nierównej nawierzchni, lub innego zdarzenia losowego:

  • poniosłeś uszczerbek na zdrowiu
  • uszczerbku na zdrowiu doznało Twoje dziecko
  • śmierć poniosła osoba Ci bliska
  • korzystałeś (lub Twoje dziecko) z leczenia szpitalnego, pomocy lekarskiej lub rehabilitacji
  • poniosłeś koszty leczenia lub rehabilitacji
  • zmniejszyły się Twoje dochody
  • uszkodzony został Twój pojazd
  • zniszczone lub utracone zostało Twoje mienie
  • uszkodzona została Twoja nieruchomość
  • uzyskałeś już odszkodowanie, ale jest ono nieadekwatne do szkody

Skontaktuj się ze mną, odpowiem na wszelkie wątpliwości, przeanalizuję Twoją sprawę i doradzę sposób postępowania.


Załatwiam wszystkie formalności – od zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym aż do wypłaty odszkodowania.