Usługi

Udzielam pomocy w uzyskaniu odszkodowania w zakresie szkód na osobach oraz mieniu. Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego, upadku na śliskiej bądź nierównej nawierzchni, lub innego zdarzenia losowego:

 • poniosłeś uszczerbek na zdrowiu
 • uszczerbku na zdrowiu doznało Twoje dziecko
 • śmierć poniosła osoba Ci bliska
 • korzystałeś (lub Twoje dziecko) z leczenia szpitalnego, pomocy lekarskiej lub rehabilitacji
 • poniosłeś koszty leczenia lub rehabilitacji
 • zmniejszyły się Twoje dochody
 • uszkodzony został Twój pojazd
 • zniszczone lub utracone zostało Twoje mienie
 • uszkodzona została Twoja nieruchomość
 • uzyskałeś już odszkodowanie, ale jest ono nieadekwatne do szkody
 • miałeś wypadek w pracy

Skontaktuj się ze mną, odpowiem na wszelkie wątpliwości, przeanalizuję Twoją sprawę i doradzę sposób postępowania.


Załatwiam wszystkie formalności – od zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym aż do wypłaty odszkodowania.